space space

Tony Fanchi Corey Konieczka

Designer:Tony Fanchi Corey Konieczka

Published games


Civilization Ein neues Zeitalter: Terra Incognita 2020 Tony Fanchi Corey KonieczkaBoard H@LL9000 (DE) 18.02.21 
Runebound (Third Edition): Eiserne Bande2017Fantasy FlightLukas Litzsinger
Tony Fanchi Corey Konieczka
Board   06.02.21 

Link to this pagehttps://www.luding.org/cgi-bin/AuthorData.py/ENauthorid/9959
Contact luding