space space

Yury Yamshchikov

Designer:Yury Yamshchikov

Published games


Breaking Bears2020Hobby World
Funbot
Yury Yamshchikov
Anastasia Skachkova
Viktor Skachkov
Board Weltenraum (DE) 03.03.21In print
Intrigues of Asgard2017Cosmodrome GamesYury YamshchikovBoard   06.02.21 
Kosmonauts2012meboYury Yamshchikov
Nadezhda Penkrat
Board angespielt (DE), ReichDerSpiele (DE), Spieletest (DE) 11.09.14In print
Pocket Detective: Die Bombe tickt2021SchmidtYury YamshchikovBoardPocket DetectiveBrettspielblog.ch (DE), Brettspielpoesie (DE), RoterDorn (DE), Spieletest (DE) 24.10.21 
Pocket Detective: Gefährliche Machenschaften2020SchmidtYury YamshchikovBoardPocket DetectiveBrettspielblog.ch (DE), Brettspielpoesie (DE), GamesWePlay (DE), ReichDerSpiele (DE), Spieletest (DE) 24.10.21 
Pocket Detective: Mord auf dem Campus2020SchmidtYury YamshchikovBoardPocket DetectiveAusgepöppelt (DE), BoardgameMonkeys (DE), Brettspielblog.ch (DE), Brettspielpoesie (DE), Fjelfras (DE), GamesWePlay (DE), ReichDerSpiele (DE), RezensionenMillionen (DE), Spieletest (DE), SpielKult (DE), Spieltroll (DE), Weltenraum (DE) 24.10.21 
Steel Arena: Arsenal2017GaGa GamesYury YamshchikovBoard   06.02.21 

Link to this pagehttps://www.luding.org/cgi-bin/AuthorData.py/ENauthorid/6550
Contact luding