space space

Kai Herbertz

Designer:Kai Herbertz

Published games


Albedo2017Herbertz Entertainment UGMarco Valtriani
Kai Herbertz
Board 
Albedo: Space Pirates!2018Herbertz Entertainment UGKai HerbertzBoard 

Link to this pagehttps://www.luding.org/cgi-bin/AuthorData.py/ENauthorid/9305
Contact luding