space space

Shimpei Sato

Designer:Shimpei Sato

Published games


Alchemidus2015Japon BrandBart Latten
Shimpei Sato
Board 
Onitama: Senseis Path/ Senseis Weg2017Pegasus SpieleShimpei SatoBoard 
Onitama: Way of the Wind / Der Geist des Windes2018Arcane WondersShimpei Sato
John Rogers
Board 

Link to this pagehttps://www.luding.org/cgi-bin/AuthorData.py/ENauthorid/8998
Contact luding