space space

Nobuaki Takerube

Designer:Nobuaki Takerube

Published games


Go-nin-Kan2006Japon BrandNobuaki TakerubeBoard 

Link to this pagehttps://www.luding.org/cgi-bin/AuthorData.py/ENauthorid/4475
Contact luding