space space

Maria Matheidesz

Designer:Maria Matheidesz

Published games


Kopf an Kopf1990PiatnikMaria MatheideszBoard Spieletest (DE) 10.01.07 

Link to this pagehttps://www.luding.org/cgi-bin/AuthorData.py/ENauthorid/682
Contact luding