space space

Heiko Gill (Redaktion)

Designer:Heiko Gill (Redaktion)

Published games


Dementophobia - Wahnsinn und geistiger Verfall2007Pegasus SpieleHeiko Gill (Redaktion)Board LoRP (DE), ReichDerSpiele (DE) 27.03.08 
Niemandsland: Grabenkrieg (HC)2007Pegasus SpieleHeiko Gill (Redaktion)RPG LoRP (DE), ReichDerSpiele (DE) 06.04.08 

Link to this pagehttp://www.luding.org/cgi-bin/AuthorData.py/ENauthorid/5092
Contact luding